اجارن جلال معتمدی دبیر کل سازمان

اجارن جلال معتمدی دبیر کل سازمان

بیوگرافی/biography

برگزاری دومین سمینار موی تای wpmf ایران با حضور نمایندگان و پروموتورها1394/08/15


دومین سمینار سازمان موی تای wpmf ایران با حضور نماینئگان و پروموتورهای ما در تاریخ هتم آبان ماه برگزار گردید .

در این سمینار هماهنگی برای برگزاری  رویداد بزرگ دهه فجر برای جدال بر سر کمربند قهرمانی ایران natinal belt انجام شد . همچنین اوزان مجاز برای مبارزان طبق استاندارد جهانی مشخص گردید .

 

 

 

 

 

 

 

 

برگزاری دومین سمینار موی تای wpmf ایران با حضور نمایندگان و پروموتورها