اجارن جلال معتمدی دبیر کل سازمان

اجارن جلال معتمدی دبیر کل سازمان

بیوگرافی/biography

به مناسبت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی سازمان موی تای wpmf ایران در پنج وزن برگزار میکند1394/08/15


به مناسبت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی سازمان موی تای wpmf ایران در پنج وزن استاندارد جهانی رویدادی مهیج بر سر تصاحب کمربند قهرمانی ایران natinona belt برگزار میکند .

 

 

 

اوزان :

55/338

63/503

69/853

76/204

95/454

 

به مناسبت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی سازمان موی تای wpmf ایران در پنج وزن برگزار میکند