اجارن جلال معتمدی دبیر کل سازمان

اجارن جلال معتمدی دبیر کل سازمان

بیوگرافی/biography

برگزاری سومین سمینار wpmf ایران1394/09/15


سازمان موی تایwpmf ایران سومین سمینار خود را با قدرت برگزار کرد. حضور قهرمانان ملی و بین المللی، اساتید و مربیان مطرح کشور درین سمینار سازمان را در پیشبرد اهدافش مصمم تر کرد. معرفی پروموتورهای جدید، انعقاد قرارداد با سبک بوکاتور در بخش ترانسفر مبارزان، نحوه فعالیت بانوان و ارایه چشم انداز های سازمان به اعضا از نتایج این سمینار بود