اجارن جلال معتمدی دبیر کل سازمان

اجارن جلال معتمدی دبیر کل سازمان

بیوگرافی/biography

معرفی نمایندگان موی تای wpmf فدراسیون ورزش های رزمی جمهوری اسلامی ایران1395/02/03


معرفی نمایندگان موی تای wpmf فدراسیون ورزشهای رزمی.در تاریخ 25/1/94 و با همت ومیزبانی فدراسیون ورزشهای رزمی نمایندگان 28 استان در سطح کشور معرفی گردیدندجلال معتمدی دبیرسازمان موی تایwpmfاعلام کرد در این ایین پس از خوش امدگویی و شرح و ارایه عملکرد سازمان موی تایwpmf وارایه چشم انداز و سیاست های کلی سازمان و برنامه هاو تقدیر و تشکر از ریاست فدراسیون جناب رشیدی ,نایب رییس دکتر امینی,دبیر فدراسیون دکتر رشیدی و همچنین دکتر عابدی  مدیر تیم های ملی فدراسبون احکام نمایندگان اهدا گردید.حضور چهره های پیشکسوت چون استاد مهین ترابی.استاد محمد انجدانی و...در کنار استاد یاراحمدی رییس سازمان موی تایwpmf کشور  شروع بکار رسمی پرقدرتی را برای جامعه موی تای نوید می دهد.