اجارن جلال معتمدی دبیر کل سازمان

اجارن جلال معتمدی دبیر کل سازمان

بیوگرافی/biography

 

پروموتورها

 

 

       

ا

 

 میلاد صفری

نماینده استان سمنان - گرمسار

 میلاد صفری
       

 

 صمد فتحی

نماینده استان اردبیل

 صمد فتحی
       

 

 

 

 بهنام بابامیری

نماینده استان کردستان

 پروموتور - بهنام بابامیری
       

 

 محمد حسن تقی پور

نماینده استان یزد

 پروموتور - محمد حسن تقی پور
       

سعید ایمانی

نماینده شمالغرب - میانه

پروموتور - سعید ایمانی

       

 

 
       

 علی اصغر اسماعیلی

نماینده جنوب غرب استان تهران - شهریار و اندیشه

 پروموتور - علی اصغر اسماعیلی

 محمد علی یوسفی

نماینده شرق استان تهران

 پروموتور - علی یوسفی
       

 

محمدرضا احتشامی

نماینده جنوب شرق تهران

پروموتور - محمدرضا احتشامی
       

 

 

 


       

 


       

 
 
       
       


طاهر رحمتی

نماینده اسلام شهر

       
       

 


 


 

     

 

     


 

علی دهقانی

بوکس-boxing

       
       

هادی محمّد زاده

داور

 

 

 


   

 

 
   

 

 

 
 

 

     
       

 


 


       
       

 

فردین فخاری

نماینده کرمانشاه

       
       

 


 

     
       

 

 

 


       
       
   

امیر اذین نیا

نماینده فارس